Nama Barang : Kwetiau Siram Sapi
Kode Produk : SSQ1491
Stok : 10
Kategori : SUN CITY RESTAURANT

Harga : Rp 48.000